PRYWATNY GABINET LOGOPEDYCZNY BELLA MOWA

 
TAGI: logopeda, katarzyna, bieniek, konsultacje, logopedyczne, porady, diagnoza, terapia, wada, zaburzenie, wymowa, diagnoza, seplenienie, reranie, bezdźwięczna, rynolalia, palatolalia, kapacyzm, gamacyzm, afazja, autyzm, dyzartria, jąkanie, Zespół Aspergera, Downa, Upośledzenie, umysłowe, opóźniony, rozwój, mowy, oddech, Łuków, Stanin, Stoczek Łukowski, Żelechów, Garwolin, Pilawa, Borowie, Siedlce, Skórzec, Wodynie, Mińsk Mazowiecki, Siennica, Latowicz, gabinet, nauczyciel, przedszkole, szkoła, punkt przedszkolny, pomoc, dzieci, mowa, mobilny logopeda, emisja głosu, dojazd do dziecka.  

Diagnoza i terapia logopedyczna dla dzieci i dorosłych

 • ocena poziomu rozwoju mowy dziecka,

 • diagnoza,

 • ustalenie odpowiedniego programu terapii,

 • stymulacja rozwoju mowy,

 • wydawanie zaświadczeń z opinią logopedyczną.

Terapia wad wymowy obejmująca m.in.:

 • seplenienie - nieprawidłowa wymowa głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż,

 • reranie - nieprawidłowa wymowa głosek r, l,

 • wymowa bezdźwięczna – zastępowanie głosek dźwięcznych ich bezdzwiecznymi odpowiednikami np. b-p, d-t, z-s, ź-ś, ż-sz, dź-ć, dż-cz, w-f, g-k,

 • rynolalia – wymawianie głosek ustnych „przez nos” oraz trudności w wymowie głosek nosowych,

 • palatolalia – przy podniebieniu gotyckim,

 • kapacyzm (gamacyzm) – nieprawidłowa wymowa głosek tylnojęzykowych, zamiana głoski k na t oraz g na d.

Terapia zaburzeń wymowy i komunikacji:

 • afazja - zaburzenia mowy objawiające się tym, że człowiek - nie mający dotychczas żadnych problemów z językiem – ma trudności z mówieniem, rozumieniem mowy, problemy z czytaniem i pisaniem,

 • autyzm – zagrożenie autyzmem można stwierdzić u dzieci od 4 miesiąca do 3 roku życia, u których zaobserwowano zaburzenia rozwoju funkcji poznawczych tzn. percepcji słuchowej, wzrokowej, czuciowej, naśladownictwa, rozwoju komunikacji, zabawy, pamięci oraz rozwoju motorycznego,

 • dyzartria - zaburzenia wymowy powstałe w wyniku chorób neurologicznych objawiające się utrudnioną kontrolą i koordynacją narządów mowy np. języka, warg, podniebienia miękkiego,

 • jąkanie - zaburzenia płynności i tempa mówienia, które przejawia się blokowaniem głosek, sylab i wyrazów, nienaturalnym przeciąganiem głosek, współruchami mięśniowymi ciała, a także zaburzeniami emocjonalnymi

 • zespół Aspergera,

 • zespół Downa,

 • upośledzenie umysłowe,

 • opóźniony rozwój mowy.

Konsultacje logopedyczne dla rodziców i opiekunów:

 • poradnictwo w zakresie wykrywania zaburzeń mowy,

 • wyjaśnienie istoty zaburzeń mowy i komunikacji,

 • opracowanie metody i formy pracy z podopiecznymi,

 • przygotowanie zestawów ćwiczeń dla podopiecznych.

Emisja głosu:

 • trening prawidłowego oddechu i emisji głosu,

 • szkolenia indywidualne i grupowe mające na celu poprawę m.in. dykcji,

 • przygotowanie do publicznych wystąpień, egzaminów ustnych, konkursów recytatorskich, rozmów kwalifikacyjnych do nowej pracy itp.